آرشیوها

مزایای کاشت نشا به جای بذر در زمین

مزایای کاشت نشا به جای بذر درزمین

۱- کاهش دفعات ابیاری

با توجه به طی دوره مهم رشد ابتدایی در گلخانه که تقریبا دو ماه به طول می انجامد این مدت از دفعات ابیاری و نیز هزینه کارگری و همچنین طول مدت داشت و هزینه های ان میکاهد.

۲- زود رس کردن محصول

با این روش با توجه به کاشت زود هنگام بذر در شرایط گلخانه ای در زمانی که عملا کشت ان در فضای باز بدلیل شرایط نامسائد جوی میسر نمیباشد محصول حداقل ۴۰ روز زودتر به بازار مصرف میرسد .

– حداقل توقف رشد در مرحله انتقال

در نشاهای معمولی بدلیل ایجاد تنش در انتقال نشا از خزانه به مزرعه پس از انتقال حداقل ۲۰ روز شاهد توقف رشد جهت ترمیم ریشه های اسیب دیده و تعادل اندامها میباشیم که در روش کشت نشای مکانیزه با توجه به تفکیک نشا در حفرات مجزا نشا بدون پارگی ریشه و سایر تنشها به مزرعه منتقل میگردد.

۴ – افزایش عملکرد محصول پاییزه

با این روش به علت عدم تداخل ابیاری های ابتدایی دوره با  کاشت بهاره افزایش عملکرد در مناطق کم اب را شاهد میباشیم.

۵ – تراکم مناسب بوته

به دلیل خطای بسیار جزئی و عدم احتیاج به واکاری نشا در این روش شاهد تراکم مناسب بوته و در نهایت افزایش عملکرد و حداکثر استفاده از زمین میباشیم .

۷ – رسیدن به حد اعلای یکنواختی کشت

به دلیل خطای بسیار جزئی و عدم احتیاج به واکاری نشا در این روش شاهد مزرعه ای یکنواخت و یکدست هستیم که ضمن بیمه شدن در برابر افات و بیماری ها و تنشهای محیطی هزینه های عملیات داشت را کاهش خواهد داد .

۸ – کاهش هزینه بذر

میزان مصرف بذر در کشت نشا در برخی موارد تا ۳۰ برابر کمتر از کشت مستقیم میباشد.

۹- کاهش نیروی انسانی

به دلیل حذف عملیات تنک کردن و خاکدهی بوته و واکاری بسیاری از هزینه های نیروی انسانی حذف میگردد .

۱۰ – کاهش هزینه های جاری و کاهش استهلاک سیستمهای ابرسانی و ابیاری

بدلیل حذف دوره کاشت و کاهش طول دوره داشت هزینه های جاری و استهلاک سیستمهای ذکر شده به حداقل میرسد.

۱۱ – حذف هزینه پلاستیک

اخیرا کشاورزان با هزینه های بالای پلاستیک و نیروی انسانی و مفتول کشی در سطوح وسیع اقدام به پیش رس نمودن محصول مینمایند که این روش با کارایی بهتر و ریسک کمتر تمامی هزینه های ذکر شده را حذف مینماید.

۱۲ – عدم انتقال بیماریهای خاکزاد و تخم حشرات

در روش نشاکاری سنتی معمولا بستر نشاخانه ضد عفونی نشده ویا بر اثر نقص های ژیش امده در این کار انواع قارچها و حشرات توسط این نشاها در مزرعه ژخش میشود  اما در این روش بخاطر استفاده از بستر های استریل کوکوپیت و پیت ماس و پرلیت این مساله کاملا منتفی میباشد.

©1400-تمامی حقوق نزد مرکز تولید نشاء سپهر آفتاب محفوظ می باشد.

X