آرشیوهای برچسب:تولید نشا

sssرجایی

انتخاب بذر برای تولید نشاء

انتخاب بذر برای تولید نشاء مهمترین و اساسی ترین مرحله برای تولید  می باشد .
این بدین ‏معناست که کشاورز بایستی به دنبال انتخاب گونه ای از بذر باشد که بهترین عمکلرد را در مزرعه او داشته باشد.‏
اینکه افزایش عملکرد گیاهان زراعی با انتخاب بذر رابطه مستقیمی دارد ، امری اثبات شده است .‏
پس جهت رسیدن به تولید بیشتر در واحد سطح ، انتخاب بذر بسیار با اهمیت و ضروری است.
وقتی یک رقم بذر ‏جدید در دسترس کشاورز قرار گیرد اولا” بتدریج سطح زیر کشت رقم قبلی را که نتایج خوبی در تولید داشته ‏کاهش داده و در ضمن امکان دارد نیاز رقم جدید متفاوت از نیاز باشد.
کشاورز همواره لازم است ارقام جدید بذر ‏را در مقایسه با ارقام موجود انتخاب کند‎..‎
اگر چه در انتخاب صحیح رقم بذر قواعد ثابتی وجود ندارد .
بهترین شیوه ،کسب تمام اطلاعات در مورد ارقام ‏جدید قبل از کاشت آنها می باشد.
کشت رقم جدید در کرت های کوچک و مقایسه آن با رقم قبلی شیوه بسیار مفید در ‏انتخاب رقم جدید می باشد‎.‎
از بذوری با کیفیت بالا هنگامی حداکثر سود منفعت بدست می آید که همراه با عملیات زراعی خوب ، مصرف ‏کود مناسب و مبارزه با آفات گیاهی باشد‎.‎
بزرگترین مشکل کشاورز هنگام خرید بذر ، تعیین کیفیت بذر می باشد. که باید به آن خیلی توجه کرد .
کیفیت بذر شامل مواردی از قبیل قدرت ‏جوانه زنی بالا ، خلوص رقم زراعی و نسبتا” زیاد عاری از خسارت حشره یا خسارت مکانیکی ، مواد خنثی و ‏بذور علف هرز باشد‎.‎
گاهی یاقتن بهترین نوع بذری گیاه زراعی برای یک محل اغلب غیر ممکن است.
در فرایند تصمیم گیری جهت ‏انتخاب رقم مناسب باید به موارد زی را در نظر گرفت
  • زمان رسیدن
  • میزان عملکرد
  • مقاومت به بیماریها و حشرات
  • واکنش فصلی
  • تاریخ کاشت
  • کیفیت محصول
برای انتخاب بذر برای تولید نشاء میتوانید با مشاورین ما در شرکت تولید نشا سپهر آفتاب در تماس باشید.

©1400-تمامی حقوق نزد مرکز تولید نشاء سپهر آفتاب محفوظ می باشد.

X